Wat is een hypothecaire lening?

by Mariska

Een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, in het gewone spraakgebruik vooral hypotheek genoemd, is een geldlening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.

Als iemand geld leent voor de koop van een huis, en hij geeft het huis als onderpand, is hij eigenaar van het pand, geldnemer en hypotheekgever. De geldgever, meestal een financiële instelling, is de hypotheeknemer (hij verkrijgt het recht van hypotheek: eerste recht van verkoop). De bank is dus ‘hypotheekhouder’. Deze termen worden vaak ten onrechte omgekeerd gebruikt.

Zowel de kredietnemer (lener) als de kredietgever (de bank) hebben voordelen. De kredietnemer vanwege de fiscale voordelen. De kredietgever heeft een zekerheid, het onroerend goed, wanneer de kredietnemer het krediet niet meer kan terugbetalen.

Voorwaarden voor een hypotheek
De kredietnemer en de kredietgever maken een schriftelijke overeenkomst dat een hypotheek gevestigd wordt in het voordeel van de kredietgever. Vervolgens wordt de hypotheek ingeschreven in de registers van het hypotheekkantoor. De inschrijving blijft 30 jaar geldig en is vernieuwbaar. De hypothecaire inschrijving kan enkel met een notariële akte. Deze akte wordt opgemaakt door een onpartijdige notaris en moet de gegevens van het woonkrediet en de hypotheekvestiging vermelden.

Rentevoet
Een hypothecaire lening betaal je af via een rentevoet die vast of variabel kan zijn. De vaste rentevoet blijft ongewijzigd tijdens de volledige duurtijd van de lening.Een variabele rentevoet kan wel dalen of stijgen.Wanneer de renteverandert, wordt bepaald in je contract. In de meeste gevallen gebeurt de herziening van de rentevoet jaarlijks, driejaarlijks of vijfjaarlijks. De variabiliteit van uw rentevoet wordt begrensd door een “cap” (bovengrens) en “floor” (ondergrens). Een cap van bijvoorbeeld “ +3” betekent dat de herziene rentevoet nooit meer dan 3% boven de oorspronkelijke rentevoet mag liggen. Bij een “-2” cap mag de herziene rentevoet nooit meer dan 2% onder de oorspronkelijke rentevoet dalen.

Kosten hypothecaire inschrijving
Een hypothecaire inschrijving brengt belasting en kosten met zich mee. Het is daarom handig om hypothecarie leningen van diverse aanbieders te vergelijken. De kosten van een hypothecaire lening wordt berekend op het geleende kapitaal en bevatten volgende elementen: registratierechten; hypotheekrechten; vergoeding notaris; en diverse kosten van de notaris, b.v. voor bepaalde opzoekingen, zegels,…

You may also like

Leave a Comment